Ida Rolf Structurele Integratie 10-serie

Het typerende kenmerk van Ida Rolf Structurele Integratie (SI) is een min of meer ‘standaard’ recept, bekend als de 10-serie. Het doel is om gedurende deze 10 SI-behandelingen op een systematische manier de balans van de structuur (de vorm) en de functie (beweging) van het hele lichaam te optimaliseren.

Iedere behandeling richt zich op het vrij maken van verklevingen en bewegingsbeperkingen in een specifiek deel van het lichaam. De behandelaar houdt echter tijdens iedere behandeling de werking van het hele lichaam in de gaten, zodat het veranderproces op een comfortabele en harmonieuze manier plaats kan vinden. Dat kan betekenen dat er tijdens behandelingen wijzigingen in de ‘standaard’ aanpak worden toegepast om het veranderproces zo optimaal mogelijk te laten plaats vinden. Hoewel het een min of meer standaard aanpak is waarin een noodzakelijke volgorde van werken wordt gevolgd en waarin iedere behandeling voortborduurt op de vorige, is ieder lichaam uniek en zullen gedurende de serie altijd de specifieke issues van je lichaam voorop staan.

Eigenlijk moet je de hele serie zien als één behandeling waarin de structuur en functie van je lichaam als geheel wordt geopend, verbeterd en weer geïntegreerd.

Het is belangrijk om je te realiseren dat blijvende verandering tijd kost. De tijd tussen de behandelingen en zeker de maanden na afloop van de behandelingen, zijn enorm belangrijk om de nieuwe structuur, steun en bewegingsmogelijkheden te verankeren. Dat vereist ook het inslijten van nieuwe bewegingspatronen via de oefeningen die aangeleerd worden tijdens de behandelingen. Doe die vooral!

De hele 10-serie kan worden onderverdeeld in 3 fasen:

Behandelingen 1-3 (de buitenkant)

Deze eerste drie behandelingen zijn gericht op het losser maken en beter in balans brengen van de bindweefsels aan de relatieve oppervlakte van het lichaam. In het Engels heet die oppervlakte ook wel de ‘sleeve’.

Open de ademhaling
Meer specifiek richt de eerste behandeling zich op het verbeteren van de kwaliteit van de ademhaling via werken op de armen, ribben en diafragma. Ook kan gestart worden met het ‘openen’ van de bovenbenen, hamstrings, nek en wervelkolom, als er ruimte voor is en als het past bij de vraag.

Vind je voeten
De tweede behandeling heeft als doel om het lichaam een meer stevige basis te bieden door meer balans te brengen in de voeten en onderbenen.

Verlengen van de zijkant, voor- en achterkant in balans brengen
De derde behandeling betreft doorgaans het werken met de zijkanten van het lichaam en de rug. Het doel ervan is om het lichaam te laten weten hoe het hoofd, schouders en heupen ten opzichte van elkaar zijn gepositioneerd en gerelateerd onder invloed van de zwaartekracht.

Behandelingen 4-7 (de kern)

Deze behandelingen betreffen de kern van het lichaam (de ‘core’). We willen immers dat het lichaam de steun gaat (re)organiseren rondom deze kern om optimaal gebruik te kunnen maken van de zwaartekracht en daardoor zo makkelijk mogelijk te kunnen bewegen. Kortom, om alle compensatiepatronen op te heffen. In deze behandelingen wordt het gebied van de bekkenbodem tot en met de kruin onderzocht en in lijn gebracht. Tot de kern wordt ook het diepe weefsel aan de binnenzijde van benen gerekend vanwege de belangrijke rol van de benen bij het steunen van het lichaam.

Behandeling van de ’core’ van de onderkant
Behandeling vier richt zich op het hele gebied van de binnenste holling in de voetzool, naar boven langs de binnenkant van het been, tot aan de bekkenbodem.

Behandeling van de ‘core’ via de voorkant
De vijfde behandeling gaat over de ademhaling en de werking van de diepe buikspieren in relatie tot de holling in de onderrug.

Behandeling van de ‘core’ via de achterkant
In de zesde behandeling is het doel om meer steun te genereren in de benen, het bekken en de rug.

Behandeling van de ‘core’ via de bovenkant
De zevende sessie richt zich uitsluitend op de nek en het hoofd.

Behandelingen 8-10 (integratie)

Deze laatste drie behandelingen hebben als doel ‘integratie’ en hebben geen specifieke aandachtspunten meer zoals voorheen. Hoewel deze fase beschreven is in 3 behandelingen kan het zijn dat er meer (of minder) integrerende behandelingen nodig zijn voor het beste en vooral blijvende resultaat. We hebben in deze fase de mogelijkheid om de vorderingen die in voorgaande sessies zijn geboekt in samenhang te versterken. Daarnaast is hier de mogelijkheid om hetgeen nog aandacht behoeft alsnog te behandelen en te integreren op een dusdanige manier dat makkelijke en vloeiende bewegingen en betere coördinatie worden bevorderd.

Integratie van bovenste- en onderste deel van het lichaam
Tijdens behandelingen acht en negen bepaalt de behandelaar hoe op de beste manier die integratie bevorderd kan worden. Er is geen protocol. Deze behandelingen zijn maatwerk en afgestemd op de individuele situatie en voortgang.

Integratie van het hele lichaam
De tiende en laatste behandeling betreft ook integratie. Het doel is hier uitsluitend om een algeheel gevoel van structuur en balans te verdiepen.

Wanneer de hele serie is doorlopen zal de ‘wijsheid’ van de Structurele Integratie het lichaam in de toekomst beter en makkelijker laten functioneren. De behandeling met de Ida Rolf Structurele Integratie 10-serie staat erom bekend zeer langdurige of zelfs blijvende verandering te realiseren. Toch kan het zijn dat je, om welke reden dan ook, meer behandelingen wilt. De mogelijkheid bestaat altijd om ‘onderhoud’ te doen, een tweede serie te ondergaan of alleen met bewegingseducatie (de oefeningen) te werken.