Zakelijke klant

Verminderen ziekteverzuim of bevorderen reïntegratie door Massagetherapie Wilko Jongman

Voor de zakelijke klant biedt Massagetherapie Wilko Jongman een uitgebreid scala aan mogelijk interventies. Die kunnen preventief van aard zijn en daarmee gericht op het voorkomen of verminderen van ziekteverzuim. Maar ze kunnen ook curatief zijn met het doel om medewerkers sneller op een gezonde manier te reïntegreren.
Interventies kunnen daarnaast gericht zijn op individuele medewerkers of op groepen medewerkers.

De focus ligt op het voorkomen van ziekteverzuim. Voorkomen is immers beter dan genezen, en veel goedkoper ook. Maar ook waar sprake is van reïntegratie kan massagetherapie een effectieve behandelvorm zijn.

 • Preventie individueel

  Ziekteverzuim is duur. Neem op tijd maatregelen. Voorkomen is beter dan genezen. Dat klinkt logisch en iedereen kan dat begrijpen maar binnen elk bedrijf of samenwerkingsverband ontstaat wel eens de situatie dat niet iedereen even gemotiveerd is. De oorzaken daarvan kunnen zeer divers zijn.
  Vaak is de oorzaak ervan gelegen in een situatie die stress oplevert. Dat kan ontstaan door meningsverschil op het werk, slechte verhoudingen, ontevredenheid over het één of ander, financiële zorgen, door een lastige privé-situatie, noem het maar op. De mogelijkheden zijn eindeloos.
  Stress levert spanning op in het lichaam omdat het een natuurlijke reactie is ter voorbereiding op actie. Er is niets mis mee, zolang het functioneel en van korte duur is. Wanneer de situatie die stress oplevert lang(er) duurt en niet vermindert en met name wanneer het niet functioneel is, zullen die opgebouwde spanningen tot klachten leiden en wellicht zelfs tot uitval uit het werkproces.
  Massagetherapie levert vermindering of zelfs oplossen van fysieke klachten op. Het intensief werken met het lichaam levert vaak ook vergroting op van de bewustwording. Het lichaam kan immers niet liegen terwijl ons hoofd daar vaak in erg goed in is. Het lichaam is vaak de ingang tot helende processen, zowel fysiek als psychisch. Je hoeft er alleen maar naar te luisteren.

  Wanneer er geen spanningen ten grondslag liggen aan de klachten kan massagetherapie bij uitstek klachten verminderen of wegnemen.

  Aanbod

  • Behandeling(en) in de praktijk of op lokatie
  • Aanwezigheid op lokatie met afspraken of met vrije inloop

  In overleg zijn er vele variaties op deze twee mogelijkheden bespreekbaar.

 • Preventie groepen

  Ook kan zich binnen je bedrijf de situatie voordoet dat er binnen een groep mensen een situatie is ontstaan die leidt tot een minder productieve situatie. Wanneer de spanningen die zijn ontstaan effect hebben op meerdere personen binnen die groep, kan een workshop uitkomst bieden. In nagenoeg iedere situatie waar sprake is van spanningen tussen mensen, spelen de onderwerpen ‘acceptatie’, respect, overdracht en persoonlijkheidsstructuur (en dus verleden) een rol. Zonder op de stoel van de psycholoog te gaan zitten, kan een interventie in groepsverband een uitstekende manier zijn om elkaar beter te leren waarderen en vooral om uit te gaan van de eigen kracht. Om negatieve gedachten, negatief gedrag of weerstanden om te zetten in positieve gedachten of gedrag. Dat kan de sleutel zijn tot het omdraaien van de stressvolle groepsdynamiek naar een productieve. Het pad dat uiteindelijk leidt naar ziekteverzuim kan worden verlaten. Er is sprake van een win-win situatie.
  Maar een workshop kan natuurlijk ook een prima idee zijn voor teambuilding.

  In een workshopsetting (doel, aantal deelnemers, inhoud, duur, locatie, etc. bespreken we van tevoren) zal langzaam toegewerkt worden naar een lichte vorm van contact. Dat gebeurt op een precieze en respectvolle manier. De deelnemers zullen worden uitgedaagd om eerst de eigen stevigheid te onderzoeken en van daaruit een ander te benaderen. Lees er meer over op de pagina ‘workshop’

  Aanbod

  Eén of meer groepsworkshops.
  Alle detail worden in overleg doorgenomen en vastgesteld.

Curatie

Wanneer er sprake is van ziekteverzuim die niet het gevolg is van een ziekte (werkgerelateerd of wegens privé-omstandigheden), kan Massagetherapie Wilko Jongman een goede bijdrage leveren om te terugkeer in het werkproces te bespoedigen. Het doel daarbij is om de betreffende persoon zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. De vraag die je daarbij kunt stellen is ‘Wanneer is iemand weer in staat om te werken zonder kans op terugval’. Het besluit daarover zal worden genomen door de bedrijfsarts.
Bij werkgerelateerde uitval zal de werksituatie bij terugkomst een grote rol spelen, evenals de fysieke en psychische weerbaarheid van de zieke medewerker. Massagetherapie zal zeer behulpzaam zijn bij zowel het verminderen van fysieke klachten als het zichtbaar maken van mogelijke onderliggende psychologische patronen of problemen en daarmee een duurzame terugkeer naar werk bespoedigen. Wanneer bij behandeling met massagetherapie (ernstige) psychische klachten zichtbaar worden zal ik altijd doorverwijzing naar een psycholoog of psychotherapeut bespreken.

Aanbod

 • Individuele behandelingen in de praktijk
 • Individuele behandelingen binnen het bedrijf

Aanpak

Een bedrijf op zich is niets. Het bestaat bij gratie van de mensen die er werken. Zij maken de cultuur, de productie en de manier van samenwerken.
Ieder bedrijf is uniek, al was het maar vanwege de uniciteit van de individuen die er met elkaar werken. Daarom werk ik niet met een standaardprogramma binnen de context van bedrijven. Op basis van de vraag bespreken we samen welke opties er zijn en welke van die opties het best aansluit bij de behoefte. Met de gekozen optie in de hand stellen we samen het doel (of meerdere doelen), de doelgroep, de inhoud, de locatie, de hoeveelheid tijd en alle andere details vast. Dat kost even tijd maar levert de grootste kans op een bevredigend resultaat. De uitkomst leg ik vast in een offerte.

[like]