Algemene voorwaarden

Deze¬† algemene voorwaarden hebben betrekking op alle handelingen die uitgevoerd worden door “Massagetherapie Wilko Jongman”, ongeacht locatie of tijdstip.

 1. Wanneer je een behandeling ontvangt, heb je kennis genomen van deze algemene voorwaarden en ga je hiermee expliciet akkoord.
 2. Ik ben gediplomeerd en geaccrediteerd massagetherapeut. De door mij gegeven behandelingen hebben niet als doel om een diagnose te stellen omtrent mogelijke ziekten of pathologische condities. Dat is het terrein van de reguliere geneeskunde.
 3. Wanneer ik twijfel of een behandeling in combinatie met je geestelijke of lichamelijke conditie verstandig is, behoud ik me het recht voor om een behandeling te weigeren of te stoppen.
 4. De certificaten die ik in mijn vakgebied heb behaald zijn beschikbaar om in te zien.
 5. Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen.
 6. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die je voorafgaand of tijdens een behandeling aan mij verstrekt. Die informatie kan van belang zijn om de behandeling op een verantwoorde en veilige wijze uit te kunnen voeren.
 7. Voorafgaand aan een behandeling zet je elektronische apparaten als telefoons uit of op een stille stand zodat die, voor jouw en mijn beleving, geen ongewenste inbreuk kunnen maken.
 8. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, zal ik in rekening brengen.
 9. Alle informatie die je voorafgaand of tijdens een behandeling verstrekt wordt door mij strikt vertrouwelijk behandeld conform geldende wetgeving en conform de code van de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten. Dat betekent in ieder geval dat informatie over jou veilig wordt opgeborgen (fysiek en/of digitaal) en nooit zonder jouw expliciete toestemming wordt gedeeld met derden.
 10. Door je te laten behandelen ga je expliciet akkoord met deze algemene voorwaarden. Je verklaart daarmee mij nooit aansprakelijk te zullen stellen voor gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die je van mij hebt ontvangen, zoals ook opgenomen in de disclaimer van Massagetherapie Wilko Jongman.
 11. Bij het maken van een afspraak wordt altijd je email en telefoonnummer gevraagd om contact te kunnen onderhouden. Bij je eerste afspraak zal ik altijd een intakeformulier met je doorlopen en invullen. Onderdeel van dat formulier zijn persoonlijke- en gezondheidsinformatie. Je kunt het intakeformulier ook hier op de site vinden.
 12. Wederzijds respect in een veilige sfeer zijn voor zowel mij als voor jou een vanzelfsprekendheid.