Ida Rolf Structurele Integratie

Wij leven allemaal met zwaartekracht. Een onevenwichtige, uit balans geraakt lichaam is in constant conflict met de zwaartekracht. En denk daarbij niet direct aan grote scheefstanden of helse pijnen. Een kleine onbalans kan al leiden tot problemen met bewegen en pijn. Vaak ben je je zeer bewust van de pijn of de bewegingsbeperking die dat oplevert maar niet van de (structurele) onbalans die daar onder ligt.

Als er sprake is van een onbalans dan zal ons lichaam die gaan compenseren. Omvallen is immers geen optie. Dat kan zijn door bepaalde spiergroepen extra aan te spannen, door de houding aan te passen of anderszins. Dat gaat allemaal onbewust. Je kunt er niet voor kiezen om dat wel of niet te doen. De lichamelijke inspanning die nodig is voor die compensatie, is groot. Als gevolg hiervan ontstaan vaak verkrampingen, vermoeidheid, vroegtijdige slijtageverschijnselen, bewegingsbeperkingen en pijn. Je bent eigenlijk continue in gevecht met de zwaartekracht.
Daarentegen werkt de zwaartekracht, op een evenwichtige, rechtop staande en in zich zelf dragende lichaamsstructuur als een ordenende en stabiliserende kracht. Rechtop staan en bewegen vragen dan minimale inspanning. De belasting van gewrichten en weefsels wordt verkleind en klachten zullen verminderen of verdwijnen.

De aanpak die ik gebruik voor het realiseren van bewegingsvrijheid, houdingsverbetering en pijnbestrijding is gebaseerd op een werkwijze en visie die heet “Ida Rolf structurele Integratie” of gewoon “Structurele Integratie” (SI). Dat is een manuele behandelingsmethode ter verbetering van de structuur (vorm) en de functie (beweging) van het lichaam.

Belangrijk om te weten is dat bij hierbij niet je afzonderlijke klachten behandeld worden maar de verbetering van de totale balans, de structuur, de bewegingspatronen en een gevoel van welbevinden en lichtheid in je hele lichaam. Het doel is een ontspannen houding, makkelijker bewegen, meer verbinding tussen de dragende aarde en jezelf en een diepere, vrijere ademhaling.

Ook belangrijk om te weten is dat het best gevoelig kan zijn. Realiseer je dat het veranderen van een houding die misschien al jaren zo is, niet in een uur gepiept is. Verandering kost tijd en kan soms gevoelig zijn. Het kost voor je lichaam en voor je hersens tijd om die verandering als ‘juist’ te waarderen. Vaak zal tussen de behandeling en na afloop van het behandeltraject de verandering een permanent karakter krijgen.

In veel gevallen gaan de effecten van SI verder dan alleen de lichamelijke aspecten. De diepwerkende manuele behandeling wordt vaak als bevrijdend ervaren. De verbeterde balans en beweeglijkheid geven meer zelfvertrouwen en maken nieuwe manieren van bewegen mogelijk. Iedere afzonderlijke behandeling kan een avontuur zijn, iedere serie behandelingen een ontdekkingsreis.

Fascia

SI richt zich op het bevrijden van zacht weefsel of fascia (membranen die uit bindweefsel bestaan). Fascia omhult, doorsnijdt en verbindt alle verschillende onderdelen van het menselijk lichaam zoals botten, spieren, organen enz. Het vormt daarmee een driedimensionaal eindeloos net, dat het lichaam stevigheid en vorm geeft. Door de verbindende en verstevigende functie bepaalt fascia de basisstructuur van ons lichaam. Het bezit zowel elastische als plastische eigenschappen en laat zich, tot zekere hoogte, van vorm veranderen. Door een onjuiste lichaamsstructuur (lees: houding) zal fascia gaan verkorten en verkleven waardoor het uiteindelijk onmogelijk wordt om de originele en juiste lichaamshouding aan te nemen. Daardoor ontstaan spanningen en bewegingsbeperkingen. Het kan (en zal uiteindelijk) ook pijn gaan veroorzaken.

Met gerichte druk op plaatsen waar fascia de structuur of de beweging belemmert, kan het bindweefsel een andere vorm krijgen. Jij als klant hebt daarin een grote rol door onder andere het maken van bewegingen. Je brein zal immers zelf die nieuwe vorm moeten integreren in houding en beweging. Het lichaam komt daardoor meer rechtop te staan en wordt meer in balans gebracht. Balans betekent hier dat de kern van je lichaam en van je gewicht beter in verhouding tot de zwaartekracht komt te staan waardoor je houding en je bewegingen minder energie kosten. Je wordt lichter. Door het leren van de juiste bewegingen en door zelfwaarneming wordt je meer bewust gemaakt van belastende houdings- en bewegingspatronen. Waar mogelijk worden deze vervangen door efficiëntere, minder belastende bewegingen.