Biotensegriteit

Een moeilijk begrip misschien maar ongelooflijk belangrijk. Hieronder vertel ik op hoofdlijnen hoe het ook in jouw lijf werkt. Ik nodig je uit om het even helemaal door te lezen. Aan het eind van dit verhaal kun je klikken op een youtube-video waarin ik de principes van biotensegriteit nog eens aanschouwelijk maak. De kans is groot dat je nog nooit … Read More