Massagetherapie

Massagetherapie is een therapievorm waarbij het lichaam centraal staat. Eén van de redenen waarom dat vaak effectvol is heeft te maken met het feit dat je lichaam niet kan liegen. Je lichaam laat zien wat er aan de hand is ongeacht wat je daar zelf ook over vertelt of van vindt. Ons hoofd is er enorm goed om situaties anders voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn. Vaak gaat dat onbewust. Ons lichaam kan dat niet. Het zal je verbazen hoeveel bewustzijn er in je lichaam aanwezig blijkt te zijn. Je staat er meestal niet bij stil, maar je lichaam spreekt vaak in termen van ‘gevoel’. Je kunt er niet precies de vinger op leggen maar er is ‘iets’. Daarnaast heeft je lichaam de mogelijkheid om aan te geven dat er iets niet goed zit door pijn. Ik zie in de praktijk vaak dat er sprake is van weinig lichaamsbewustzijn, van weinig contact met het eigen lichaam. Er is dan een verklaring voor lichamelijk of psychisch ongemak voorhanden die niet in overeenstemming is met wat het lichaam laat zien. Bijvoorbeeld ‘… ik heb slecht geslapen, ik heb het even druk op het werk, het gaat wel weer over, ik moet sterk zijn, ik ben toch niet goed genoeg, ik had een drukke week…’, of een variant die jij goed kent. Massagetherapie werkt vanuit de wetenschap dat het lichaam een belangrijke toegangspoort is voor bewustwording. Het tot stand brengen van contact met het eigen lichaam en bewustwording van de processen die zich daar afspelen is vaak een eerste stap naar het effectief veranderen van bestaande patronen. Patronen die leiden tot stress, pijn, bewegingsonvrijheid, minder vitaliteit. In mijn praktijk draait het daarom om twee hoofdlijnen:

  1. Het reorganiseren en herstructureren van je lichaam in het veld van de zwaartekracht op een zodanige manier dat je rechtop staat en zit en dat beweging zo weinig mogelijke energie kost. Dat vraagt afleren van hinderende patronen en gaat gepaard met oefeningen. Bewustzijn van je lichaam is hiervoor een voorwaarde en daar besteden we dan ook veel tijd aan want als je niet weet wat je doet kun je het ook niet veranderen. Lees hierover meer op pagina ‘structurele integratie
  2. Ontspanning, bewustwording en integratie: Veel mensen hebben de behoefte aan ontspanning zonder te weten waar die behoefte vandaan komt. Ik ben erg goed in het laten voelen van ontspanning. Maar het is in mijn ogen pas de eerste stap naar bewustwording van het eigen lichaam en de integratie met alle aspecten die je maken tot wie je bent. Regelmatig leidt deze stap tot de vervolgstap van structurele integratie.

De behandeling

Een behandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Met het aankomen, een kort gesprek over hoe het met je is en een kort nagesprek moet je rekenen op een totale duur van ongeveer 7 kwartier. De eerste keer dat je komt zal ik een intake doen waarin ik je vraag naar de reden van je komst, je verwachtingen, je lichamelijke en geestelijke gesteldheid en andere zaken die op dat moment aan de orde zijn. Voor de veiligheid en voor jouw ervaring is het belangrijk dat ik weet waar ik in de behandeling rekening mee moet houden. Misschien heb je blessures (gehad), ben je hooggevoelig, gebruik je medicijnen, heb je een medische conditie waarvan ik moet weten of ben je onder behandeling van huisarts of specialist. Allemaal belangrijke zaken voor mij om te weten zodat jij in veiligheid en vertrouwen kunt loslaten en je volledig kunt richten op de behandeling. Wat je vertelt leg ik vast in een intakeformulier. Je kunt die hier alvast bekijken en er je gedachten over laten gaan. Als je een afspraak gaat maken stel ik het op prijs als je de lijst vast invult zover je kunt en hem verstuurt. Je kunt ervan verzekerd zijn dat ik het formulier (zowel fysiek als digitaal) veilig opberg en gegevens nooit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden geef. Ik conformeer me aan de geldende privacy-wetgeving en aan de beroepscode. Ook zal ik, afhankelijk van je vraag, een korte observatie doen om te zien waar aandachtspunten of aanknopingspunten in je lichaam te zien zijn. Dat kunnen goed zichtbare zaken zijn als stand van je voeten, bekken, wervelkolom of hoofd, compressie in spiergroepen maar ook bijvoorbeeld onbalans in energieverdeling, onrust, warm/koud-verschillen, stijfheid of verminderde bewegingsvrijheid. Iedere behandeling is anders en zo goed mogelijk afgestemd op jouw situatie nu. Als we werken met een behandelplan is de grove indeling in behandelingen aanwezig en met jou afgestemd maar we zullen daarnaast altijd werken met wat er op dit moment aan de orde is om het effect zo optimaal mogelijk te laten zijn. Als je twijfelt of een behandeling wegens je lichamelijke of geestelijke conditie op dit moment goed voor je is, raadpleeg dan van tevoren je behandelend arts. Ik behoud me ook het recht voor om een behandeling te weigeren of te stoppen als het naar mijn mening niet verantwoord is om te beginnen of om door te gaan. Ik vindt het belangrijk om binnen mijn eigen grenzen van bevoegdheid en bekwaamheid te blijven. Als die grens voor of tijdens de behandelingen bereikt wordt dan zal ik een doorverwijzing met je bespreken. En ten slotte: als je onder invloed bent van drugs of alcohol ben je niet welkom.

Bewustwording, ontspanning, integratie

Wellicht is er geen sprake van bewegingsonvrijheid, pijn of een houding die uit balans is, maar heb je behoefte om je heel te voelen, in contact te zijn (of te worden gebracht) met jezelf, met je lichaam, met de aarde waarop je staat. Een aanraking met de juiste intentie en de juiste diepte kan dan bijzonder waardevol zijn. Maar er kan ook bewustzijn ontstaan door een oefening of een beweging. Wanneer je behoefte voelt aan ontspanning is het goed om jezelf de vraag te stellen waar die behoefte vandaan komt. Is er sprake van een stressvolle situatie, heb je moeite met het loslaten van iets, heb je verdriet, heb je een aandoening die je vervelend vindt, schaam je je ergens voor? Er zijn zoveel redenen waarom de behoefte aan ontspanning kan ontstaan. Tijdens een behandeling zal ik altijd proberen om de bron van je behoefte aan ontspanning of je nieuw verworven bewustzijn te integreren in je dagelijks leven. Daar heb je in mijn overtuiging meer aan dan de deur uitlopen en vervolgens weer direct in dezelfde staat te raken als waarmee je binnen kwam. Vaak is ontspanning en aanraking een voorwaarde om te komen tot inzicht en bewustzijn hoe het werkelijk met jou is en wat je doet of niet doet om het leven het hoofd te bieden. Ik zal niet met je gaan werken aan mogelijk psychische condities als die naar boven komen. Het is absoluut niet gezegd dat dat zo is, maar het kan. In dat geval zal ik een doorverwijzing naar een bevoegde en bekwame hulpverlener met je bespreken, als je daarvoor open staat.

Achtergonden

Bij ons allemaal bestaat er een innige relatie tussen gedachten, gevoelens, ervaringen en het fysieke functioneren. Al deze verschillende aspecten van ons menszijn kunnen niet los van elkaar worden gezien en beïnvloeden elkaar continue. Wanneer er onvoldoende balans tussen deze aspecten bestaat levert dat vroeg of laat klachten op. Die klachten kunnen fysiek of psychisch van aard zijn. Vaak echter gaat het om een combinatie van fysieke en psychische klachten. De oorzaak daarvan kan al in onze (vroege) jeugd liggen. De mechanismen die wij allemaal als kind gebruikt hebben om overeind te blijven zijn (naast genetische factoren) bepalend voor onze lichaamsbouw en persoonlijkheid in onze volwassenheid. Hoewel niet meer nodig, zijn die overlevingsmechanismen tijdens onze volwassenheid nog steeds in meer of mindere mate actief en in grote mate bepalend voor hoe we onszelf en de wereld om ons heen waarderen en benaderen. Maar het kan uiteraard ook zo zijn dat je last hebt van een blessure,  dat je een ziekte of aandoening hebt die lichamelijke pijn veroorzaakt of dat je ‘gewoon’ aangeraakt wilt worden. Ook in die gevallen kan massage therapie een oplossing zijn of minimaal helpen.